Boommarter
© Aaldrik Pot

Marters tellen

Vrijwilligers gaan met behulp van wildcamera's de verspreiding van bunzing en boommarter in kaart brengen. Door op strategische locaties wildcamera’s te plaatsen, hopen wij op termijn ook de trend in verspreiding te kunnen bepalen (gaan deze soorten voor- of achteruit?).

Wat wordt er van je verwacht?

Vanuit het project zijn 50 (Bushnell) wildcamera’s beschikbaar, maar er kan door deelnemers ook met eigen wildcamera’s gewerkt worden. Ervaring met wildcamera's is handig, maar kan ook geleerd worden.

De camera’s worden uitgezet volgens een strikt protocol in drie specifieke periodes:
Voor bunzing zijn dat twee periodes: 15 maart - 30 april en 15 juli - 31 augustus
Voor boommarter is dat één periode: 1 juni - 15 juli

Gevraagd wordt om de camera’s minimaal 4 weken (maximaal 6 weken) binnen deze periodes op de meest kansrijke locaties te plaatsen, binnen één uurhok. De deelnemers hebben de camera’s het hele jaar onder zich waardoor deze uiteraard ook buiten de optimale periodes ingezet kunnen worden. Belangrijk is dat de camera’s in ieder geval in de hierboven aangegeven periodes in het veld staan. Na het verzamelen van de camerabeelden vragen wij de beelden te uploaden en te verwerken in het fotoverwerkingsprogramma Agouti.

Bunzing
Bunzing(© Ellen van Norren)

Reserveren uurhokken

Wij verzoeken iedereen die zich aan wil melden om eerst te kijken of er onderzoekslocaties voor bunzing en/of boommarter beschikbaar zijn in uw omgeving. Dit voorkomt teleurstelling als na het aanmelden blijkt dat er geen uurhokken beschikbaar zijn waarvoor nog informatie nodig is. Omdat er een beperkt aantal camera’s vanuit het project beschikbaar zijn wordt hier op gesorteerd.

Er is een online aanmeldmodule voor het reserveren van uurhokken voor onderzoek. Hierdoor kan iedereen zien welke uurhokken voor dit seizoen al gereserveerd zijn. De aanmeldlink zal na de aanmelding voor het programma worden verstuurd. Voor het reserveren van uurhokken is een profiel op Telmee.nl nodig.

Vragen?

Stel je vraag aan Vincent Elders.

Direct opgeven?

Vul dan het formulier in.

Vincent Elders

Vincent Elders

Projectleider
Projectleider binnen de Zoogdiervereniging. Expert op het gebied van bever en otter. Veel ervaring met het correct gebruiken van (data van) wildcamera's.
Voornaam
Achternaam
Vul hier jouw adresgegevens in.
Vul hier jouw postcode in.
Geef hier jouw woonplaats op.
Vul hier jouw telefoonnummer in.
Je dient akkoord te gaan met onze privacyregels om deel te nemen aan meetprogamma's van de Zoogdiervereniging.