Landelijke lijn Natuurvriendelijk Isoleren van start

Gewone dwergvleermuizen
Gewone dwergvleermuizen (Bron: Erik Broer)

Om te kunnen blijven isoleren en tegelijkertijd de natuur te beschermen, werken de ministeries van BZK en LNV, de provincies, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de isolatiebranche en andere belanghebbenden samen in de Taskforce Natuurvriendelijk Isoleren. Binnen deze taskforce is er een aanpak voor de korte en de (middel)lange termijn vastgesteld. Voor de korte termijn gaat het om isoleren middels de werkwijze Natuurvriendelijk Isoleren en de inzet op het verkennen, onderzoeken en valideren van nieuwe opsporingsmethoden. Voor de (middel)lange termijn is als gezamenlijk einddoel afgesproken dat alle gemeenten in Nederland een soortenmanagementplan (SMP) laten opstellen.

Laatvlieger
Laatvlieger (Bron: Erik Broer)

Doel en werkwijze

Het uiteindelijke doel is dus om in alle gemeenten SMP’s te realiseren. Omdat het opstellen van SMP’s voor alle gemeenten in Nederland een aantal jaar duurt, is er een korte termijn aanpak afgesproken: de landelijke lijn Natuurvriendelijk Isoleren.

Natuurkalender

Een onderdeel van de werkwijze is het volgen van de natuurkalender. Dit houdt in dat in de kraamperiode tussen 1 april en 31 juli en de winterslaap tussen 1 november en medio maart geen isolatiewerkzaamheden mogen worden uitgevoerd, omdat beschermde dieren dan verstoord of gedood kunnen worden. Als een isolatiebedrijf voorbereidingen heeft getroffen voor de start van de beschermde periode, dan kan er wél geïsoleerd worden. Woningeigenaren en isolatiebedrijven kunnen zich voorbereiden door hiermee rekening te houden in hun planning. Met voorbereiden wordt bedoeld dat er voor wordt gezorgd dat er geen vleermuizen meer in de woning aanwezig zijn bij het starten van de werkzaamheden.

Meervleermuis
Meervleermuis (Bron: Erik Broer)

Spreiding en registratie

In de landelijke lijn zijn ook afspraken gemaakt over hoeveel woningen en gebouwen er in een gebied mogen worden geïsoleerd. Om te voorkomen dat lokaal teveel geschikte verblijfplaatsen verdwijnen wordt van tevoren afgesproken waar en wanneer er geïsoleerd mag worden. Daarnaast  worden compensatieopgaven (alternatieve verblijfplaatsen) per gemeente bepaald. Isolatiebedrijven zijn verplicht een training Natuurvriendelijk Isoleren te volgen en werkzaamheden moeten worden geregistreerd in een speciaal registratieplatform.

Meer informatie

De Zoogdiervereniging is één van de organisaties binnen de Taskforce Natuurvriendelijk Isoleren. Zij levert kennis over vleermuizen en denkt kritisch mee over noodzakelijke stappen om het proces van isoleren en bescherming van vleermuizen te kunnen laten samengaan.

Om meer te weten te komen over natuurvriendelijk isoleren kunt u verder lezen op de website van natuurvriendelijk isoleren. Ook de door de Zoogdiervereniging en de VLEN gemaakte Facstheet na-isolatie biedt handige informatie.

Natuurvriendelijk isoleren Factsheet na-isolatie