Cursus Vleermuizen en Lanenbeheer - vervallen wordt 21 november 2024

14 maart 2024
Landgoed Vilsteren
€495 ex btw
Laan in de Kaapse Bossen

De Zoogdiervereniging en Stichting Probos organiseren samen een praktijkcursus ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’ op 14 maart 2024.

Oude, aftakelende loofbomen met holten en spleten zijn van cruciaal belang voor veel planten en dieren, waaronder vleermuizen. In onze (veelal jonge) bossen behoren laanbomen vaak tot de oudste bomen van het bos. Voor vleermuizen is het aftakelen van lanen op korte termijn een zegen, dan ontstaan juist natuurlijke holtes en spleten. Echter, in veel gevallen worden aftakelende bomen in lanen geruimd om risico’s te vermijden. Soms worden zelfs hele lanen verjongd. Daarmee verdwijnt een belangrijke habitat voor deze soortgroep.

Steeds meer bosbeheerders hebben te maken met aftakelende lanen en bovendien is er - in het verleden - weinig aandacht geweest voor verjonging en aanleg van nieuwe lanen en behoud van individuele bomen in lanen.

Vanuit veiligheidsoogpunt vormen aftakelende lanen een potentieel gevaar voor recreanten. Beheerders dienen te voldoen aan de zorgplicht maar hiervoor ontvangen zij geen vergoeding. Er wordt dan ook steeds meer voor gekozen om aftakelende lanen tijdig te verjongen door de oude laan (al dan niet in meerdere fasen) te kappen en opnieuw in te planten. Bij het verjongen van lanen kan de habitat van vleermuizen in het gedrang komen. De beheerder krijgt hierbij te maken met de wettelijk beschermde status van deze soorten in de Wet natuurbescherming.

Welke mogelijkheden zijn er om een veilige laan te kunnen bieden aan recreanten nu en in de toekomst, én habitat voor vleermuizen in stand te houden? Hoe ga je dan te werk, waar moet je dan op letten? In de ééndaagse cursus ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’ komen deze vragen aan bod.

Lees hier meer over de cursus.

Vul de achternaam van de deelnemer in (één persoon per keer aanmelden a.u.b.)
Vul de voorletter(s) van de deelnemer in
Vul de roepnaam van de deelnemer in
Vul de adresgegevens van de deelnemer in
Vul de postcode van de deelnemer in
Vul de woonplaats van de deelnemer in
Vul het telefoonnummer van de deelnemer in
Geef hier, indien van toepassing, dieetwensen en/of allergieën op van de deelnemer

Vul de naam van de werkgever in
Vul het adres van de werkgever in
Vul de postcode van de werkgever in
Vul de plaats van de werkgever in
Vul het telefoonnummer van de werkgever in
Vul het e-mailadres van de werkgever in
Geef hier de bij de factuur te gebruiken kostenplaats op indien dit van toepassing is
Geef hier de naam van uw contactpersoon of afdeling op indien dit nodig is om op de factuur te vermelden

Deelname aan cursus
De cursuskosten (inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch) bedraagt €495 ex btw.

Met het invullen van dit formulier gaat u akkoord met de cursusvoorwaarden.
U dient akkoord te gaan met onze privacyregels om deel te nemen aan cursussen van de Zoogdiervereniging.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.