Cursus kleine marterachtigen: ecologie, onderzoek en advisering in het kader van de Omgevingswet (locatie: Noord-Brabant)

Zit vol
04 april 2024 tot 05 april 2024
Bouvignelaan 35, 4863 AA Breda
€775 excl. btw
Bunzing (© Merijn van den Hoogenhoff)
Bunzing (© Merijn van den Hoogenhoff)

Deze cursus zit vol. Inschrijvingen voor deze cursus komen op de reservelijst terecht.

De Zoogdiervereniging organiseert in samenwerking met Studio Wolverine en Buro Smaal de tweedaagse cursus ‘Kleine marterachtigen: ecologie, onderzoek en advisering in het kader van de Omgevingswet’ op 4 en 5 april 2024. 

De kleine marterachtigen wezel, hermelijn en bunzing, zijn fascinerende zoogdieren. Ze genieten in toenemende mate wettelijke bescherming waardoor deze soorten steeds vaker relevant worden voor ecologisch adviseurs en vergunningverleners. Maar wat zijn nou precies de ecologische factoren van belang in het leven van deze kleine roofdieren? Welke keuzes maken wezel, hermelijn en bunzing in hun zoektocht naar voedsel terwijl ze proberen te ontkomen aan predatoren? En hoe kun je deze kennis toepassen in het aantonen danwel uitsluiten van deze soorten bij onderzoek en advisering in het kader van de Omgevingswet?

In deze cursus leert een trio aan cursusleiders je meer over de ecologie van, onderzoek aan en juridische aspecten bij deze fascinerende roofdieren. Dit trio aan cursusleiders bestaat uit Dick Klees (Studio Wolverine), Matthijs Smaal (Buro Smaal) en Jeffrey Peereboom (Werkgroep Kleine Marterachtigen).

Na afronding van de cursus beschikken deelnemers over:
- meer actuele kennis van ecologie, sporen en landschapsgebruik van de wezel, hermelijn en bunzing;
- meer kennis over hoe ze onderzoek kunnen doen naar het voorkomen van wezel, hermelijn en bunzing;
- meer kennis hoe ze waarnemingen beter kunnen interpreteren en op waarde schatten; 
- kunnen ze deze kennis effectiever inzetten in hun eigen situatie.
- kunnen ze het kennisdocument kleine marterachtigen toepassen.

Kosten
Deelname aan de cursus kost €775 excl. btw. Lunch en cursusmateriaal is hierbij inbegrepen. Overnachting is niet inbegrepen. Doorgang van de cursus is afhankelijk van het aantal deelnemers, hierover wordt u uiterlijk een week voor aanvang van de cursus geïnformeerd.