Zoogdierwerkgroep Friesland

Over de Zoogdierwerkgroep Friesland

De Zoogdierwerkgroep Friesland (Sûchbistenwurkgroep Fryslân) bestaat al heel lang. De werkgroep is onderdeel van de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF). Sinds 2012 is de werkgroep aangesloten bij de Zoogdiervereniging.

Friesland is een actieve provincie met veel natuurbeleving. De werkgroep bestaat uit zeer veel actieve mensen en houdt zich bezig met zoogdierbescherming, - onderzoek en -verspreiding in de provincie Friesland. Naast het verzamelen van kennis staat het delen van die kennis en het doorgeven aan nieuwe mensen centraal. Er is een jaarlijkse bijeenkomst in het voorjaar.

Gedurende het jaar staan vele, zeer diverse, activiteiten op de planning. Voor muizen zijn er lifetrap muizenacties en worden een aantal keer per jaar braakbalpluis avonden georganiseerd. Voor vleermuizen zijn er kerkzolder tellingen en controles op winterverblijven. Via de VLEN worden de provinciale meldingen behandeld en worden geregeld bij melders bezoeken afgelegd om ter plekke
soorten vast te stellen. Daarnaast worden per jaar vele lezingen en excursies uitgevoerd.

Samenwerking

Binnen de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) werkt deze werkgroep geregeld samen met alle
andere werkgroepen. De werkgroep werkt nauw samen met de RAVON Werkgroep VissenOnderzoek
Friesland (WVOF) en vele andere soortenwerkgroepen. Daarnaast worden activiteiten vaak
georganiseerd in samenwerking met Staatsbosbeheer, It Fryske Gea of Natuurmonumenten. Vanuit
deze samenwerking streven we naar de organisatie van minstens één Fries allround kampweek/-
weekeind per jaar. Er worden ook maatwerk activiteiten begeleid van of georganiseerd met IVN- of
KNNV afdelingen, natuurverenigingen, vogelwachten en scholen.

Overig

Begin 2012 is de verspreidingsatlas “Zoogdieratlas.nl Friesland” uitgekomen waarin 67
soorten land- en zeezoogdieren vermeld staan. Deze is te vinden en te downloaden op de site
www.zoogdieratlas.nl . Het is de uitdaging van de coördinatoren en de vele actieve leden om de atlas
up-to-date te houden.

Zoogdierwerkgroep Friesland
John Melis (e-mail)
Gorredijksterweg 26
8411 KE Jubbega
Telefoon: 06-46524630

 

 

 

 

 

 

Coördinatie soortgerichte werkgroepen in Friesland

Alle soorten inclusief vleermuizen en overige zoogdierzaken: John Melis 
Vleermuiszolder- en wintertellingen: Teddy Dolstra
Bevers/Otters (BWN/CaLutra): Harrie Bosma