Bruinvis

Bruinvis (© Richard Witte)

De bruinvis (Phocoena phocoena) is de kleinste tandwalvis van de Noordzee. De Noordzee is niet rijk aan walvisachtigen en de bruinvis is de enige soort die jaarrond in onze (kust)wateren aanwezig is. De bruinvis is de kleinste tandwalvis van de Noordzee. In de Middeleeuwen werd de bruinvis vaak gegeten en werd de olie uit de speklaag gebruikt in lampen en veevoer.