Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland

Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland heeft tot doel om zoogdierenonderzoek door en voor vrijwilligers te stimuleren en mogelijk te maken. Daarnaast worden er ook inventarisaties uitgevoerd en/of gegevens geleverd aan overheden en andere belanghebbenden. Verder worden er ook actief gewerkt aan bescherming van zoogdieren zoals het afsluiten van bunkers voor vleermuizen en het geven van informatie en educatie.

De ZWGZH onderhoud nauwe banden met andere zoogdierorganisaties zoals De Zoogdiervereniging en Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN). Sinds 2012 maakt de ZWGZH ook onderdeel uit van de regionale samenwerkende zoogdierengroepen van de Zoogdiervereniging.

De Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland is opgericht in 1986, als onderdeel van het toenmalige vleermuizen atlasproject en is in januari 2006 geformaliseerd tot Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid- Holland.
Het bestuur bestaat uit:

• Kees Mostert             
• Rudy van der Kuil
• Anton van Meurs
• Bart Noort
• Gerben Achterkamp


Mensen die zich willen inzetten voor zoogdieronderzoek en bescherming in Zuid-Holland kunnen zich (kosteloos) opgeven. U ontvangt dan onze ‘Nieuwsbrief' en periodiek mails waarin wij o.a. onze activiteiten aankondigen.

Contact

U kunt contact opnemen met de Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland via:  info@zwgzh.nl