Nature out of a Box

Een aantal vleermuissoorten, maar ook beschermde vogels als de gierzwaluw vinden in hun leefgebied in de urbane omgeving. Zij broeden of verblijven onder dakpannen en in spouwmuren. Bij veel nieuwbouw ontbreekt het echter aan geschikte verblijfplaatsen.

Natuurinclusief bouwen, waarin de behoefte van deze dieren tijdens de ontwerp- en bouwfase zijn meegenomen, biedt dan uitkomst. Samen met Vogelbescherming Nederland, de gemeente Tilburg en lokale projectontwikkelaars realiseren we in 2017 een aantal toonaangevende natuur inclusieve bouwprojecten. Daarnaast maken we deze kennis beschikbaar middels een online handboek. Het project worde medegefinancierd door de provincie Noord-Brabant.   

Stand van zaken

De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden op 8 februari 2017. Hierbij vindt u de presentaties:
Verslag bijeenkomst
Herman Limpens, Zoogdiervereniging
Stefan Vreugdenhil, Vogelbescherming Nederland

De presentaties van architect Marcel Steeghs en stadsecoloog Mischa Cillessen volgen nog. 

Type project
Bescherming en educatie

Looptijd
Het project loopt tot 31 december 2022.

Projectleider
Marcel Schillemans