Hopping detector Gemeente Utrecht

In voorbereiding op een soortmanagementplan voor vleermuizen is de gemeente Utrecht op 15 april 2013 gestart met  een stadsbreed onderzoek naar de in de stad voorkomende vleermuizen.  Dit gebeurt met hulp van een zogenaamde hopping detector. Deze ‘hopt’ door de achtertuinen van Utrechtenaren. Het apparaat registreert steeds 2-3 nachten de foeragerende en overvliegende vleermuizen in de tuin. Het onderzoek duurde t/m 31 oktober 2013.

Deze webpagina laat zien welke vleermuizen zijn geregistreerd in de verschillende achtertuinen waar de hopping detector is geweest. In totaal zijn in 73 tuinen circa 52.000 passages geregistreerd van 10 soorten. Het aantal passages per tuin varieerde van 5 in dichtbebouwde wijken tot meer dan 2.200 in wijken met veel groen en water. Hiermee is een beter beeld ontstaan van de vleermuissoorten die voorkomen in de stad Utrecht. Een rapport met een nadere analyse van de gegevens wordt begin 2014 op deze website geplaatst.

De gegevens zijn op onderstaande kaarten (oost en west) opgenomen.

Voor de afzonderlijke kaart per vleermuissoort, klik op een soort (opent in een nieuw venster). Klik op de kaart om een grotere versie te openen waarop ingezoomd kan worden.