NEM Verspreidingsonderzoek Marters

Sinds 2016 loopt het NEM Meetprogramma Verspreidingsonderzoek Marters. Dit onderzoek richt zich op het in beeld brengen (letterlijk) van bunzing en boommarter in oranje zoekgebieden. Dit zijn gebieden waar beide soorten wel kunnen voorkomen, maar de afgelopen 5 jaar niet zijn aangetroffen. Door op strategische locaties wildcamera’s te plaatsen, hopen wij met de hulp van een grote groep enthousiaste vrijwilligers een beter beeld te krijgen van de verspreiding van de bunzing en boommarter in Nederland en op termijn hopelijk ook de trend in verspreiding (gaan deze soorten voor- of achteruit?). Vanuit het project zijn 50 (Bushnell) wildcamera’s beschikbaar, maar er wordt door deelnemers ook met eigen wildcamera’s gewerkt.

Image
boommarter jongen (© Bram Achterberg)
boommarter jongen (© Bram Achterberg)

In 2016 hebben 21 waarnemers met behulp van 54 wildcamera’s ingezet.
In 2017 hebben 21 waarnemers 54 wildcamera’s ingezet. De belangstelling voor de ‘projectcamera’s’ was groter dan er materiaal beschikbaar was, waardoor de groei van het aantal deelnemers beperkt is gebleven.
In 2018 werden er meer duo's en groepjes gevormd en hebben er in totaal 34 waarnemers 58 wildcamera's ingezet.

In seizoen 2019 heeft de groei in deelnemers zich doorgezet: 57 deelnemers hebben in minimaal 81 camera’s uitgezet, waarvan 54 vanuit het project. De groei zit hem dus met name in het aantal camera’s dat door de vrijwilligers zelf wordt ingebracht!

De camera’s worden uitgezet volgens een strikt protocol in drie specifieke periodes:
voor bunzing zijn dat twee periodes: 15 maart - 30 april en 15 juli - 31 augustus
voor boommarter is dat één periode: 1 juni - 15 juli

Gevraagd wordt om de camera’s minimaal 4 weken (maximaal 6 weken) binnen deze periodes op de meest kansrijke locaties te plaatsen. Aangezien de deelnemers de camera’s het hele jaar onder zich hebben, zijn deze uiteraard ook buiten de optimale periodes ingezet.

Seizoen 2021

Onder ‘Informatie voor deelnemers’ staan de figuren met daarin de te claimen hokken, waar het voorkomen van zowel bunzing en/of boommarter in 2021 kan worden onderzocht.

Wanneer je een wildcamera hebt en nog mee wilt helpen data van deze soorten te verzamelen, kun je je op elk moment aanmelden via vrijwilligers@zoogdiervereniging.nl.

Voor het plaatsen van de wildcamera’s is het altijd heel belangrijk om toestemming te vragen aan de terreineigenaar of de terreinbeheer.


Bunzing (© Michelle Eikelboom)

Meedoen aan de tellingen?

>

Aanmelden voor het meetprogramma kan via het aanmeldformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Landelijk coördinator: Dick Bekker (dick.bekker@zoogdiervereniging.nl)
Benodigde kennis: ervaring met wildcamera's is handig, maar kan ook geleerd worden.
Tijdsinspanning: in de periode 15 maart - 30 april en 15 juli - 31 augustus (bunzing) en 1 juni - 15 juli (boommarter) plaats je de wildcamera('s), vervolgens bekijk en upload je de beelden.
Uitvoering: alleen of samen met andere vrijwilligers.

Resultaten

>

De resultaten van de meetprogramma's worden in april en/of oktober weergegeven in de Telganger.

Op onderstaande kaarten zijn de resultaten uit 2019 voor zowel bunzing als boommarter gepresenteerd (klik op de kaart om ze groter weer te geven). Op een achtergrond met bekende uurhokken voor de soort (groen) en zoekgebieden (oranje), is met een zwarte stip aangegeven dat de doelsoort daar in 2019 is aangetroffen. Zwarte stippen kleuren een hok wat voorheen oranje zoekgebied was automatisch groen. In de uurhokken waar het niet gelukt de doelsoort vast te leggen staat een paarse stip.

Boommarter 2019

In 2019 zijn er in totaal 60 uurhokken onderzocht op het voorkomen van boommarter. Dat leverde 16 positieve opnames voor de soort op.

Image
Verspreidingsonderzoek boommarter 2019 (BuBo-meetprogramma)
Verspreidingsonderzoek boommarter 2019 (BuBo-meetprogramma)


Bunzing 2019

In 2019 zijn in totaal 60 uurhokken onderzocht op het voorkomen van bunzing. Dat leverde 9 positieve opnames voor de soort op.

Image
Verspreidingsonderzoek bunzing 2019 (BuBo-meetprogramma)
Verspreidingsonderzoek bunzing 2019 (BuBo-meetprogramma)

Telganger

>

Deelnemers aan de NEM meetprogramma's ontvangen twee keer per jaar (in april en in oktober) de Telganger per email. Wilt u zich aanmelden en in het vervolg ook de Telganger ontvangen of oude edities bekijken dan kan dat hier.