NEM Verspreidingsonderzoek Bunzing Boommarter

Sinds 2016 loopt het NEM Meetprogramma Verspreidingsonderzoek Bunzing & Boommarter (BuBo). Dit onderzoek richt zich op het in beeld brengen (letterlijk) van bunzing en boommarter in oranje zoekgebieden. Dit zijn gebieden waar beide soorten wel kunnen voorkomen, maar de afgelopen 5 jaar niet zijn aangetroffen. Door op strategische locaties wildcamera’s te plaatsen, hopen wij met de hulp van een grote groep enthousiaste vrijwilligers een beter beeld te krijgen van de verspreiding van de bunzing en boommarter in Nederland en op termijn hopelijk ook de trend in verspreiding (gaan deze soorten voor- of achteruit?). Vanuit het project zijn 50 (Bushnell) wildcamera’s beschikbaar, maar er wordt door deelnemers ook met eigen wildcamera’s gewerkt.

Image
boommarter jongen (© Bram Achterberg)
boommarter jongen (© Bram Achterberg)

In 2016 hebben 21 waarnemers met behulp van 54 wildcamera’s ingezet.
In 2017 hebben 21 waarnemers 54 wildcamera’s ingezet. De belangstelling voor de ‘projectcamera’s’ was groter dan er materiaal beschikbaar was, waardoor de groei van het aantal deelnemers beperkt is gebleven.
In 2018 werden er meer duo's en groepjes gevormd en hebben er in totaal 34 waarnemers 58 wildcamera's ingezet. Ook nu is de beperkende factor voor groei van het project het aantal beschikbare camera's. 

De camera’s worden uitgezet volgens een strikt protocol in drie specifieke periodes:
voor bunzing zijn dat twee periodes: 15 maart - 30 april en 15 juli - 31 augustus
voor boommarter is dat één periode: 1 juni - 15 juli

Gevraagd wordt om de camera’s minimaal 4 weken (maximaal 6 weken) binnen deze periodes op de meest kansrijke locaties te plaatsen. Aangezien de deelnemers de camera’s het hele jaar onder zich hebben, zijn deze uiteraard ook buiten de optimale periodes ingezet.
 

Seizoen 2019

Eind februari 2019 is op drie verschillende locaties (Overveen, Tilburg en Zwolle) het nieuwe Bunzing Boommarter (BuBo)onderzoeksjaar 2019 afgetrapt. Voor nieuwe deelnemers was er een introductie, terwijl er met de deelnemers van seizoen 2018 is terug gekeken naar het afgelopen seizoen: hoe heeft iedereen het ervaren, wat ging er goed, wat ging er fout?

Met alle deelnemers zijn afspraken gemaakt voor het nieuwe seizoen en zijn de uurhokken die in 2019 onderzocht gaan worden door de verschillende deelnemers geclaimd. Kaarten (met die geclaimde hokken in het roze) vind je binnenkort onder het kopje 'informatie voor deelnemers'.

Wanneer je een wildcamera hebt en nog mee wilt helpen data van deze soorten te verzamelen, kun je je op elk moment aanmelden via vrijwilligers@zoogdiervereniging.nl.

Voor het plaatsen van de wildcamera’s is het altijd heel belangrijk om toestemming te vragen aan de terreineigenaar of de terreinbeheer.


Bunzing (© Michelle Eikelboom)

Meedoen aan de tellingen?

>

Aanmelden voor het meetprogramma kan via het aanmeldformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Landelijk coördinator: Dick Bekker (dick.bekker@zoogdiervereniging.nl)
Benodigde kennis: ervaring met wildcamera's is handig, maar kan ook geleerd worden.
Tijdsinspanning: in de periode 15 maart - 30 april en 15 juli - 31 augustus (bunzing) en 1 juni - 15 juli (boommarter) plaats je de wildcamera('s), vervolgens bekijk en upload je de beelden.
Uitvoering: alleen of samen met andere vrijwilligers.

Resultaten

>

De resultaten van de meetprogramma's worden in april en/of oktober weergegeven in de Telganger.

Op onderstaande kaarten zijn de resultaten uit 2018 voor zowel bunzing als boommarter gepresenteerd (klik op de kaart om ze groter weer te geven). Op een achtergrond met bekende uurhokken voor de soort (groen) en zoekgebieden (oranje), is met een zwarte stip aangegeven dat de doelsoort daar in 2018 is aangetroffen. Zwarte stippen kleuren een hok wat voorheen oranje zoekgebied was automatisch groen. In de uurhokken waar het niet gelukt de doelsoort vast te leggen staat een paarse stip: donkerpaars wanneer de wildcamera’s in de voorkeursperiode zijn geplaatst, lichtpaars wanneer dat buiten die periode is gebeurd. 

Boommarter 2018

In 2018 zijn er in totaal 54 uurhokken onderzocht op het voorkomen van boommarter. Dat leverde 19 positieve opnames voor de soort op.

Image
Verspreidingsonderzoek boommarter 2018 (BuBo-meetprogramma)
Verspreidingsonderzoek boommarter 2018 (BuBo-meetprogramma)


Bunzing 2018

In 2018 zijn in totaal 54 uurhokken onderzocht op het voorkomen van bunzing. Dat leverde 10 positieve opnames voor de soort op.

Image
Verspreidingsonderzoek bunzing 2018 (BuBo-meetprogramma)
Verspreidingsonderzoek bunzing 2018 (BuBo-meetprogramma)

Telganger

>

Deelnemers aan de NEM meetprogramma's ontvangen twee keer per jaar (in april en in oktober) de Telganger per email. Wilt u zich aanmelden en in het vervolg ook de Telganger ontvangen of oude edities bekijken dan kan dat hier.