NEM Verspreidingsonderzoek Bever

Nadat de bever rond 1826 in Nederland was uitgestorven, zijn vanaf 1988 tientallen dieren in Nederland uitgezet. Sindsdien heeft de bever zich over een groter gebied verspreid en daarom heeft het ministerie van Economische Zaken de Zoogdiervereniging in 2012 gevraagd een landelijk verspreidingsonderzoek voor de bever op te zetten. Het verspreidingsonderzoek aan de bever beoogd een compleet overzicht te verkrijgen van het voorkomen van de bever in Nederland. Het meetprogramma is in 2012 gestart.

Bever (© Maaike Plomp)
Bever (© Maaike Plomp)

Wie voeren de inventarisaties uit?

De waterschappen in Nederland werken aan het meetprogramma mee en leveren jaarlijks een compleet overzicht van welke kilometerhokken in een bepaald jaar door bevers in gebruik zijn.

Meedoen aan de inventarisaties?

Alleen de waterschappen kunnen aan het meetprogramma meedoen. Meer informatie is te verkrijgen bij vilmar.dijkstra@zoogdiervereniging.nl. Waarnemingen van bevers en andere zoogdieren zijn altijd welkom en kunt u doorgeven via www.telmee.nl of waarneming.nl.

Resultaten

De resultaten van de meetprogramma's worden in april en/of oktober weergegeven in de Telganger.

Telganger

Deelnemers aan de NEM meetprogramma's ontvangen twee keer per jaar (in april en in oktober) de Telganger per email. Wilt u zich aanmelden en in het vervolg ook de Telganger ontvangen of oude edities bekijken dan kan dat hier.