NEM Meetprogramma Exoten

In NEM Meetprogramma exoten worden data verzameld van invasieve exoten met als doel om de trend van de soorten in de gaten te houden en een snelle stijging te kunnen detecteren. Het project heeft niet als doel om de dieren te bestrijden, dit is aan de provincies. NEM Exoten draait sinds 2019, met een pilot in 2018.

Invasieve exoten

De Unielijst (EU-exotenverordening 1143/2014) geeft aan welke soorten zich invasief kunnen ontwikkelen binnen de EU, en een gevaar kunnen vormen voor biodiversiteit, gezondheid of veiligheid. Voor Nederland gaat het om wasbeer, wasbeerhond, muntjak, beverrat, muskusrat, Indische mangoeste, rode neusbeer en vier exotische eekhoorns.

Methode

Het onderzoek bestaat uit:

  • wildcameraonderzoek voor wasbeer/wasbeerhond door vrijwilligers
  • warmtebeeldcameraonderzoek voor muntjak
  • meldingen van overige soorten worden gevalideerd
Image
Wasbeer (© Maaike Plomp)
Wasbeer (© Maaike Plomp)

Wie voeren de inventarisaties uit?

>

De wildcamera’s voor wasbeer en wasbeerhond worden geplaatst in de zes grensprovincies (Groningen t/m Brabant). In Groningen, Overijssel en Limburg worden nieuwe vrijwilligers gezocht. In Drenthe, Gelderland en Noord-Brabant worden de mensen weer benaderd die in 2018 en 2019 hebben meegedaan, en de pool wordt indien nodig aangevuld met nieuwe mensen.

Meedoen met NEM exoten?

>

Landelijk coördinator: Ellen van Norren (ellen.vannorren@zoogdiervereniging.nl)
Benodigde kennis: ervaring met wildcamera's is handig.
Tijdsinspanning: in de periode september tot en met november plaats je vijf wildcamera's die je tweemaal vier weken laat staan. Vervolgens annoteer je vóór 30 november alle beelden in Agouti.
Uitvoering: alleen of samen met andere vrijwilligers.

Informatie voor deelnemers

>

- Leer de beelden in Agouti te verwerken via de instructievideo’s die gemaakt zijn door Silvavir Ecologisch Advies: deel 1, deel 2 en deel 3.
- Heb je vragen over camera’s of Agouti? Neem contact op met Wesley Overman (wesley.overman@zoogdiervereniging.nl).
- Heb je vragen over deelname aan het meetprogramma? Neem contact op met Elze Polman (elze.polman@zoogdiervereniging.nl).

Onderzoekslocaties 2020

- Onderzoeksgebieden Brabant
- Onderzoeksgebieden Gelderland-Overijssel
Onderzoeksgebieden Groningen-Drenthe-Overijssel
Onderzoeksgebieden Limburg- Brabant (oost)

Leuke waarneming?

Heb je een wasbeer, wasbeerhond, Amerikaanse nerts of een heel andere leuke vondst? Afgelopen jaar hadden we een otter, goudjakhals en een paar boommarters op de camera. Sluit je aan bij het Whatsappgroepje van jouw provincie en deel je vondst! Stuur je mobiele nummer naar: ellen.vannorren@zoogdiervereniging.nl.

Resultaten

>

De resultaten van de meetprogramma's worden in april en/of oktober weergegeven in de Telganger.

In 2018 is NEM exoten opgestart met een pilotfase, waarin door dassenwerkgroepen één maand wildcamera’s zijn geplaatst op een aantal dassenburchten in Drenthe, om wasbeerhond vast te stellen. Hierbij werd één wasbeerhond vastgesteld. Ook werden door een deskundige van de Zoogdiervereniging één maand camera’s geplaatst in Brabant voor muntjak en werden rondes gereden met een warmtebeeldcamera. Hierbij werden geen muntjaks aangetroffen. Daarnaast werden data van beverrat en muskusrat aangeleverd door de Unie van Waterschappen. Meldingen van invasieve exoten die werden gedaan op waarneming.nl, telmee.nl, tuintelling.nl, info@zoogdiervereniging.nl (waaronder exoten eekhoorns) werden gevalideerd. Alle data werden opgenomen in de NDFF.

In 2019 heeft deze pilotfase een vervolg gekregen door wederom één maand camera’s te plaatsen. De locaties werden uitgebreid naar optimale locaties voor wasbeerhond en wasbeer, de provincies werden uitgebreid naar Drenthe, Gelderland en Brabant. Dit was niet mogelijk geweest zonder de zeer snelle actie van 18 vrijwilligers. Er werden op drie locaties wasbeerhonden gefotografeerd, het gaat om minimaal twee dieren. De camera’s waar in 2018 een wasbeerhond was gevonden, zijn sinds 2018 blijven staan. Er werden geen camera’s geplaatst voor muntjak, wel werden routes gereden voor muntjak in Brabant. Er werden wederom geen muntjaks aangetroffen. Ook van de overige soorten werden zoals in 2018 de data gevalideerd opgenomen in de NDFF.

Image
Wasbeerhond op beeld wildcamera geplaatst door Ed Molenaar (vrijwilliger dassenwerkgroep Drenthe, 17 maart 2020)
Wasbeerhond op beeld wildcamera geplaatst door Ed Molenaar (vrijwilliger dassenwerkgroep Drenthe, 17 maart 2020)