Aanmelden als vrijwilliger voor meetprogramma

Das cameraval

Via deze pagina kun je aanmelden als vrijwilliger om mee te helpen bij de monitoring van bijzondere zoogdieren via gecoördineerde meetprogramma's, zoals voor het NEM.

Familienaam vrijwilliger (1 meetprogramma per keer aanmelden a.u.b.).
Voorletter(s) van de vrijwilliger
Roepnaam van de vrijwilliger
Voor de benodigde onderzoeksontheffing is de geboortedatum noodzakelijk.
Geslacht
Vul hier jouw adresgegevens in.
Vul hier jouw postcode in.
Geef hier jouw woonplaats op.
Vul hier jouw telefoonnummer in.

Deelname aan meetprogramma
Help met een autorit mee bij het onderzoek naar verspreiding van vleermuizen.
Help mee met onderzoek naar de verspreiding en dichtheid van otters.
Help mee met het pluizen van braakballen van uilen.
Help mee met onderzoek naar de verspreiding van bunzing en boommarter.
Help mee met onderzoek naar de verspreiding van wasbeer en wasbeerhond.
Meer informatie over de meetprogramma's is te lezen via deze pagina.
Wildcamera's NEM Verspreidingsonderzoek Marters en/of Exoten
Ik heb al een wildcamera en wil daarmee graag meedoen aan dit project.
Ik heb geen wildcamera en wil deze graag lenen van de Zoogdiervereniging.
Geef aan of je mee wilt doen met eigen wildcamera's of deze wilt lenen.
Provincie
Geef aan in welke provincie je actief wilt zijn.

Je dient akkoord te gaan met onze privacyregels om deel te nemen aan meetprogamma's van de Zoogdiervereniging.