Tips en trucs bij overlast

Zorgen dat je geen steenmarter in huis krijgt is het beste advies dat gegeven kan worden. Dit betekent dat alle mogelijke toegangen moeten worden afgesloten door het afdichten van gaten en kieren. Doe dit alleen wanneer de steenmarter niet in het pand aanwezig is, om insluiting te voorkomen.

Een opening van 5 cm is al voldoende voor een steenmarter om binnen te komen. Een dakpan een klein stukje optillen is niet zo moeilijk voor een steenmarter. Het is mogelijk om kippengaas aan de binnenzijde aan te brengen. Vooral bij rieten daken is dit verstandig om te doen.

Overlast om huis

Omdat overhangende takken als brug gebruikt kunnen worden, is het verstandig deze te snoeien evenals klimop en andere begroeiing. Om te verhinderen dat de steenmarter überhaupt de boom in kan klimmen om het huis te bereiken, kunnen er ook boomkragen rondom de bomen bevestigd worden (zie figuur 7). Deze zelfde kragen kunnen ook rondom een regenpijp bevestigd worden. Aangezien een steenmarter zonder problemen een ruwe bakstenen muur kan beklimmen is het verstandig deze muur ook glad te maken d.m.v. een gladde plaat. Schrikdraad aanbrengen zou ook nog een eventuele oplossing kunnen zijn.

Steenmarterkast of –hoop plaatsen

Om steenmarters een alternatief te bieden, kan een steenmarterkast of –hoop worden geplaatst.

Steenmarters komen niet alleen voor in het landelijk gebied, maar ook in dorpen en (buitenwijken van) steden. Als u een wat grotere tuin of erf hebt kunt u hier een marterkast ophangen of een marterhoop aanleggen. Dit helpt de steenmarter, maar kan tevens helpen voorkomen dat steenmarters hun intrek nemen in een huis.

Steenmarters zijn goede buren als het gaat om de bestrijding van muizen en ratten. Er zal zich bovendien nooit meer dan twee marters vestigen (man en vrouw), omdat steenmarters territoriale dieren zijn die geen andere soortgenoten in hun leefgebied dulden. Ook andere marterachtigen, zoals bunzing, wezel en hermelijn kunnen baat hebben bij een marterkast of -hoop. Hieronder wordt beschreven hoe u zelf zo’n marterkast of -hoop kunt maken.

Marterkast

Er is nog weinig bekend over het gebruik van kasten door steenmarters. De Zoogdiervereniging heeft samen met Vivara een kast voor deze soort ontwikkeld. Deze kast is zelf te maken met behulp van onderstaande bouwtekening of te koop bij Vivara.

Van de steenmarter is bekend dat deze af en toe verblijft in voor de boommarter gemaakte kasten en in nestkasten voor de steenuil. Voor nestkasten voor de steenuil geldt dat deze vanwege hun relatief kleine formaat niet echt geschikt zijn voor meer langdurige bewoning door marters.

De marterkast kan worden geplaatst in een takkenhoop of worden opgehangen aan een boom of schuur. 

Marterhoop

Een marter-takkenhoop in de tuin kan wanneer u in een omgeving die in principe geschikt is voor marters een geschikte woonomgeving voor marters bieden. Als u een marter-takkenhoop in uw tuin bouwt, moet deze vrij zijn van tocht en droog zijn. De hoop kan gemaakt worden van blad, stro en dergelijke.

Overlast in de auto

Het beste is om de auto binnen te zetten in een garage. Als dit niet mogelijk is wordt aangeraden om de auto af en toe ergens anders te parkeren of met de voorwielen in een plas te zetten. De auto op kippengaas parkeren werkt vaak ook goed; steenmarters lopen daar niet graag overheen. Het is eveneens goed om het motorblok af te sluiten met raster of kippengaas. Vermijd in ieder geval loshangende kabels, verstevig deze met kabelhulzen die bij veel garages verkrijgbaar zijn.

Commerciële producten

Er zijn tegenwoordig heel wat commerciële producten op de markt tegen steenmarteroverlast, vooral in Duitsland. Hieronder wordt kort enkele mogelijkheden beschreven, maar de werking is vaak erg onduidelijk.

Voor in de auto kan er een antimarterspray of marter-away aangeschaft worden voor ongeveer € 15,-. De marterspray zou onschadelijke geur en smaakstoffen afscheiden wat een martervrije auto zou garanderen. Het is ook mogelijk om voor € 30,- een apparaatje aan te schaffen dat stroomstoten afgeeft. Daarbij zendt het apparaat geluidsgolven uit waar de marter niet tegen zou kunnen.

Binnenshuis worden veel producten aangeboden die hoogfrequentie tonen uitzenden. Er zijn verschillende soorten te verkrijgen: apparaatjes op zonne-energie, op batterijen of met een stekker. Ze zijn te verkrijgen voor ongeveer € 30,-.

Voor buiten is een Garden Protector verkrijgbaar voor +/- € 55,-. Dit is een verjaagsysteem dat geluid en licht produceert om de marters op afstand te  houden.