2014: Jaar van de eekhoorn

De eekhoorn is een bekende en populaire soort voor veel mensen. Maar hoe goed kent u de eekhoorn? De eekhoorn (Sciurus vulgaris) wordt ook vaak gewone of rode eekhoorn genoemd en komt in grote delen van Nederland voor. Na een enorme afname vanwege een virus in de jaren ‘60 van de vorige eeuw, heeft de populatie zich maar deels hersteld. De populatieomvang van de eekhoorn is in de periode 1996-2012 stabiel gebleven.

Naast versnippering van zijn leefgebied zijn de buitenlandse soorten zoals de grijze eekhoorn uit Noord-Amerika en de Pallas’ eekhoorn uit Azië een grote bedreiging. Niet alleen verdringen zij de gewone eekhoorn uit hun leefgebied, zij kunnen ook ziektes over brengen op onze inheemse eekhoorn.

Tijdens het Jaar van de Eekhoorn vragen we samen met Stichting Eekhoornopvang Nederland aandacht voor de  eekhoorn en laten zien wat burgers en overheden kunnen doen voor deze soort. Daarom is na de bunzing, egel, wild zwijn, vleermuizen, bever en steenmarter nu de eekhoorn aan de beurt!

Wat gaan we doen in het jaar van de eekhoorn?

De verspreiding van eekhoorns zo goed mogelijk in beeld brengen en houden. Hiervoor roepen we mensen op waarnemingen van eekhoorns door te geven via een speciale invoerapp op de smartphone. Het doorgeven van waarnemingen kan het gehele jaar maar het hoogtepunt zal liggen rondom een speciaal Eekhoornweekend op 17 en 18 mei. Informatie verstrekken aan particulieren en overheden over de eekhoorn en wat u zelf kunt doen voor de eekhoorns in uw buurt. Deze informatie is beschikbaar in een speciale folder. Het maken van een lesbrief (''Ontdek de eekhoorn''), te gebruiken bij onder andere de buitenschoolse opvang. Een eekhoorn zoekkaart is hier onderdeel van. Aandacht vragen voor het voorkomen dat uitheemse eekhoorns ontsnappen of worden losgelaten. Het doorgeven van waarnemingen van uitheemse eekhoorns.

Nieuwsitems

2014 Jaar van de eekhoorn
Eekhoornkalender januari - paren in de winter
Nieuwe exotische eekhoornsoort waargenomen in Nederland
Eekhoornkalender februari - de eerste eekhoorns van 2014 zijn geboren!
Eekhoornkalender maart - knaagsporen
Organiseer ook een activiteit in het Eekhoornweekend
Eekhoornkalender april - wie wat bewaart die heeft wat!
Eekhoorn app beschikbaar voor het doorgeven van waarnemingen
Meet & Greet met jonge eekhoorntjes tijdens de Eekhoorndag 18 mei
Eekhoornfolder en zoekkaart beschikbaar
Eekhoornkalender mei - Eekhoorns waarnemen
Dit weekend eekhoorns tellen tijdens het Eekhoornweekend
Eekhoornweekend succesvol afgesloten
Eekhoornkalender juni - eekhoornkasten
Eekhoornkalender juli - eekhoorn in 2013 afgenomen
Eekhoornkalender augustus - nu grotere kans om eekhoorns te zien
Eekhoornkalender september - ziekten bij rode eekhoorns?
Eekhoornkalender oktober - eekhoorns druk met het aanleggen van voedselvoorraden
Eekhoornkalender november - gemeenten kunnen veel doen om eekhoorns te helpen
Eekhoornkalender december - eekhoornnesten vallen nu goed op

Soortinformatie

www.zoogdiervereniging.nl/eekhoorn

Overige informatie Jaar van de Eekhoorn

Wat kan ik zelf doen voor eekhoorns?
E
ekhoorns in de buurt (pdf)
Herken de eekhoorn (pdf)