Effecten van windturbines op vleermuizen

De potentiële effecten van windturbines op vleermuizen zijn in Nederland nog niet goed onderzocht. In samenwerking met Bureau Waardenburg heeft de Zoogdiervereniging in opdracht van Agentschap NL, ENECO en NUON onderzoek naar slachtoffers en vleermuisactiviteit gedaan in vijf Nederlandse windparken. Op basis daarvan is een voorspellingsmethode getest en verder ontwikkeld. Ook zijn onderzoeksprotocollen gemaakt.

Deze protocollen en andere publicaties over windturbines kun je hier downloaden:

Image
Windmolen in windpark Herkingen
Windmolen in windpark Herkingen