Aanvraagformulier machtiging onderzoek kleine zoogdieren met inloopvallen

Waarvoor is dit formulier?
Voor het uitvoeren van zoogdieronderzoek kan een ontheffing van de Wet Natuurbescherming nodig zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor het vangen van kleine zoogdieren met inloopvallen, het gaat hierbij om het vangen van spitsmuizen, ware muizen, woelmuizen en (normaliter als mogelijke ‘bijvangst’) wezel en hermelijn. De Zoogdiervereniging beschikt over zo’n ontheffing en mag anderen machtigen om gebruik te maken van deze ontheffing. Wij willen hiermee het onderzoek naar kleine zoogdieren stimuleren, maar daarnaast willen we wel de stress, verstoring en sterftekans die dat met zich mee brengt zo goed mogelijk beperken.

Met dit formulier kan een machtiging bij het Bureau van de Zoogdiervereniging worden aangevraagd, zodat het niet nodig is om zelf een ontheffing aan te vragen. Daarvoor hebben we wel wat info nodig om de machtiging te kunnen verantwoorden aan het bevoegd gezag.

Image
Muizenvallen
Muizenvallen

Hoe werkt het?
Vul dit formulier in en houdt rekening met een behandeltijd van circa 1 week. Als tegenprestatie voor het uitschrijven van de machtiging vragen wij om de waarnemingen te delen met de Zoogdiervereniging. Deze waarnemingen worden opgenomen in de Zoogdierdatabank en komen ook in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).

1 Meer informatie is na te lezen op de website van RVO.
2 Onderzoeksmaterialen kunnen worden geleend en gehuurd bij de Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging.
3 De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het uitschrijven van de machtiging.

Persoonsgegevens

Familienaam (1 persoon per keer aanmelden a.u.b.).
Voorletter(s)
Roepnaam
Vul hier uw adresgegevens in
Vul hier uw postcode in
Geef hier uw woonplaats op.
Vul hier uw telefoonnummer in

Onderzoeksopzet

Op welke wijze gaat u uw onderzoeksgegevens aanleveren?

Met het invullen van dit formulier gaat u akkoord met de machtigingsvoorwaarden.
U dient akkoord te gaan met onze privacyregels om deel te nemen aan cursussen van de Zoogdiervereniging.