Werkgroepverslag (pdf)

Jaarverslag Werkgroep Kleine Marterachtigen Bommelerwaard 2020

2020

In de Chinese jaarhoroscoop was 2020 het jaar van de rat, voor de Bommelerwaard was 2020 het jaar van de das. Strikt genomen geen ‘kleine’ marter en zelfs de grootste die in Nederland voorkomt. Hiermee wordt direct duidelijk dat de ‘Werkgroep Kleine Marters Bommelerwaard’ zijn interessegebied heeft verbreed en ‘Marterwerkgroep’ wellicht meer op z’n plaats zou zijn. Echter, gezien de naamsbekendheid die de werkgroep in korte tijd heeft bereikt is hier niet voor gekozen. Steeds meer mensen weten de werkgroep te vinden voor het doorgeven van waarnemingen: dank daarvoor!

Werkgroep Kleine Marterachtigen Bommelerwaard Jaarverslag 2019

2019

Oktober 2018 is de werkgroep Kleine Marters, met een groep van vier enthousiaste leden, van start gegaan. Sindsdien is er veel werk verzet. Behalve een aantal overlegmomenten is er vooral veldwerk gedaan, waarbij de cameraval het gereedschap bij uitstek is. De waarnemingen, waarvan een aantal zeer verrassende, liegen er niet om. Van de beoogde kleine marters is de wezel het vaakst waargenomen, de bunzing enkele malen en de hermelijn doet nog op zich wachten. Als “bijvangst” mogen de wasbeer, boommarter, steenmarter en de das niet onvermeld blijven.