Steun ons

De Zoogdiervereniging zet zich in voor de bescherming van zoogdieren in Nederland.
Wilt u het werk van onze vereniging steunen dan kan dat op de volgende manieren:

De Zoogdiervereniging ontvangt geen structurele subsidie. Met uw gift helpt u de zoogdieren. Alle bedragen zijn welkom! Via deze link kunt u eenvoudig en veilig uw donatie voor de Zoogdiervereniging doen.

Wilt u liever niet digitaal schenken? U kunt uw gift ook overmaken op rekening NL26INGB0000203737 van de Zoogdiervereniging in Nijmegen.

Nalaten

U kunt de Zoogdiervereniging steunen door ons via een legaat of erfstelling in uw testament op te nemen. Dit kan op verschillende manieren. U kunt de Zoogdiervereniging een vast bedrag nalaten (een legaat) of een bepaald percentage (een erfstelling) van uw nalatenschap.

Verkrijgingen uit nalatenschappen door goede doelen zijn geheel vrijgesteld van successierechten. De fiscus houdt een overzicht bij van algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) die gerangschikt zijn als instellingen die geen successierecht zijn verschuldigd. De Zoogdiervereniging is zo'n ANBI.

Voor advies over en/of het regelen van periodieke schenkingen, legaten en erfstellingen kunt u natuurlijk terecht bij uw eigen notaris. Voor algemene informatie kunt u bellen met de Notaristelefoon, 0900 – 346 93 93. Dat kan iedere werkdag van 9.00 tot 14.00 uur. Het advies is gratis, afgezien van de telefoonkosten (à €0,25 per minuut). Voor een notaris bij u in de buurt kunt u terecht op de site van het Nederlandse notariaat.

  

Geef gratis