Beheerwijzer landschappelijke maatregelen voor kleine marterachtigen

De Zoogdiervereniging en Silvavir laten in de brochure ‘Beheerwijzer – landschappelijke maatregelen voor kleine marterachtigen’ zien met welke eenvoudige maatregelen landschapsbeheerders kleine marterachtigen kunnen helpen. Deze brochure kan ook als leidraad fungeren ten behoeve van mitigerende en compenserende maatregelen als dat nodig is vanwege ruimtelijke ontwikkelingen.  De eenvoudige maatregelen die in de brochure worden aangereikt dragen daarnaast bij aan de kleinschaligheid, diversiteit en belevingswaarde van het landschap.

De beschreven beschermingsmaatregelen hebben betrekking op de drie belangrijkste eisen van het leefgebied van kleine marterachtigen. Het gaat hierbij om 1. verblijfplaatsen, 2. jachtgebieden met dekking en rust en 3. groene verbindingen in het landschap. Maatregelen bestaan onder andere uit het aanleggen van akkerranden,houtwallen en hagen, maar ook uit ‘niets doen’, zoals het niet afvoeren van snoeihout en het opstapelen daarvan als een takkenhoop in het gebied .