Telganger / 2022-1 / juni

  • Voorwoord: terug naar normaal?
  • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
  • NEM Vleermuis Transecttellingen
  • NEM Verspreidingsonderzoek Exoten
  • NEM Verspreidingsonderzoek Otter
  • NEM Dagactieve Zoogdieren
  • NEM Zoldertellingen Vleermuizen
  • NEM Verspreidingsonderzoek Marters
  • 2022 is het Jaar van de Eikelmuis
  • Even voorstellen: nieuwe teamleden Koen van Veen en Marta Falzon