Een overwinterende grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum) in de vastelandsduinen van Zuid-Holland

Naar aanleiding van een aantal inbraakmeldingen op diverse plaatsen langs de Zuid-Hollandse kust vond er op 28 januari 2021 een handhavingscontrole plaats door Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) J.A. Dijkhuizen in een klein aantal toegankelijke bunkers in Natura 2000-gebied Solleveld-Kapittelduinen, gelegen tussen Den Haag en Hoek van Holland (provincie Zuid-Holland). Tijdens deze controle, die met de toen geldende coronamaatregelen werd uitgevoerd, werd in het ingangsgedeelte per toeval een vrij hangende, opvallende vleermuis opgemerkt. Aangezien de bunker vrij toegankelijk was en regelmatig werd betreden is de hulp van de telleider voor dit gebied (eerste auteur) ingeroepen. Deze heeft ter plaatse geconstateerd dat het om een grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum) ging......