Problematiek Dassenholen Maasdijk Overlangel

Het Waterschap Aa en Maas wordt in Overlangel (gemeente Oss) geconfronteerd met een hoogst ongewenste situatie. Dassen hebben holen gegraven tegen de Maasdijk , waardoor de veiligheid van de primaire waterkering in gevaar komt. Als gevolg van eerdere hoge grondwaterstanden hebben de dassen ook op andere aangrenzende percelen holen gegraven. Deze holen brengen deels de waterveiligheid en deels de verkeersveiligheid in gevaar. In een intern memo (Handelingsperspectief dassenburchten bij hoogwater, auteur R. Wolters, d.d. 21-12-2020), heeft het Waterschap Aa en Maas maatregelen voorgesteld om de veiligheid van waterkeringen te garanderen bij hoogwater. Het uitgangspunt hierbij is dat alle potentieel gevaarlijke dassenburchten op korte tot middellange termijn verwijderd moeten worden. Daarnaast moeten locaties worden gecreëerd waar dassen wel mogen huizen. De Zoogdiervereniging is verzocht om de situatie in Overlangel in kaart te brengen en om een advies uit te brengen. Daarvoor heeft de Zoogdiervereniging samenwerking gezocht met Ton Popelier van AP Natuuradvies en Begeleiding.