Notitie afrondende werkzaamheden dassenholen Overlangel Maasdijk 5

Het Waterschap Aa en Maas wordt in Overlangel (gemeente Oss) geconfronteerd met een hoogst ongewenste situatie. Dassen hebben holen gegraven tegen de Maasdijk, waardoor de veiligheid van de primaire waterkering in gevaar komt. Als gevolg van eerdere hoge grondwaterstanden hebben de dassen ook op andere aangrenzende percelen holen gegraven. Deze holen brengen deels de waterveiligheid en deels de verkeersveiligheid in gevaar. In een intern memo (Handelingsperspectief dassenburchten bij hoogwater, auteur R. Wolters, d.d. 21-12-2020), heeft het Waterschap Aa en Maas maatregelen voorgesteld om de veiligheid van waterkeringen te garanderen bij hoogwater. Het uitgangspunt hierbij is dat alle potentieel gevaarlijke dassenburchten op korte tot middellange termijn verwijderd moeten worden. Daarnaast moeten locaties worden gecreëerd waar dassen wel mogen huizen. De Zoogdiervereniging (ZV) heeft op verzoek van waterschap Aa en Maas de situatie in Overlangel in kaart gebracht en advies gegeven hoe deze situatie op te lossen (Popelier & Dijkstra 2021). Daarvoor heeft de ZV samenwerking gezocht met Ton Popelier van AP Natuuradvies en Begeleiding. Op 9 maart 2021 is een aantal dassenholen bij Overlangel ontmanteld. In deze notitie wordt beschreven hoe de laatste afrondende werkzaamheden rond de dassenholen bij Overlangel zijn is uitgevoerd.