Hoogwater en dassenholen in de Maasdijk

Medio juli 2021 werd het stroomgebied van de Maas in Oost-België en Zuid-Limburg getroffen door extreme regenval. De toevloed van het rivierwater heeft grote impact gehad op het werkgebied van Waterschap Aa en Maas (WSAM, figuur 1). Op 15 juli 2021 heeft het Calamiteitenteam Hoogwater van WSAM, voorgezeten door de Dijkgraaf, opdracht gegeven om een aantal dassenburchten te ontmantelen die zij als een onaanvaardbaar risico voor de Maasdijk beschouwde. De Zoogdiervereniging (ZV) heeft de ecologische begeleiding van deze urgente actie verzorgd. In deze notitie wordt uiteengezet hoe de ontmanteling te werk is gegaan, wat er aan dassenholen verloren is gegaan, evenals een advies of en welke compensatie gerealiseerd moet worden.