Eindrapport ‘Onderzoek naar besmettingsroutes van SARS-CoV-2 op nertsenbedrijven’

Een eerder onderzoek bij de eerste vijf nertsenbedrijven waar SARS-CoV-2 infecties zijn vastgesteld is eind juli 2020 afgerond. Vanaf juli 2020 is gestart met een vervolgonderzoek naar mogelijke introductie- en besmettingsroutes van SARS-CoV-2 op nertsenbedrijven die hierna werden getroffen. Het onderzoek bestond uit verschillende werkpakketten. Er is een uitgebreid tracerings- en risicofactorenonderzoek gedaan aan de hand van informatie verzameld volgens het protocol van de NVWA, uitgebreid met interviews en enquêtes bij nertsenhouders. Daarnaast zijn gegevens uit klinisch- en diagnostisch onderzoek bij de nertsen verzameld en geanalyseerd en zijn sequenties (genetische codes) van SARS-CoV-2 uit nertsen en mensen verkregen en vergeleken. In samenwerking met de Zoogdiervereniging en Sovon Vogelonderzoek Nederland is een risicobeoordeling uitgevoerd van de rol van vrij-levende diersoorten voor de verspreiding van SARSCoV-2 tussen nertsenbedrijven. Tevens zijn de resultaten uit het eerdere onderzoek, waarbij o.a. naar besmettingen bij katten is gekeken en naar de aanwezigheid van het virus in omgevingsmonsters, meegenomen bij dit onderzoek.