Soorten voor beleid in Noord-Holland

Noord-Holland is bezig een uitwerking te maken van hun actieve soortenbeleid. Dit betreft het stimuleren van de kansen van Noord Hollandse soorten die dat nodig hebben en onvoldoende aan bod komen in het gebiedenbeleid. Aanleiding Voor veel soorten zijn gebiedsgerichte maatregelen een prima manier om ze te beschermen. Maar er zijn soorten die maatwerk nodig hebben, en die nu het risico lopen tussen wal en schip te vallen. De provincie Noord-Holland wil actief soortenbeleid voeren, en heeft aan De Vlinderstichting gevraagd om de soortenorganisaties binnen SoortenNL te coördineren om zo een overzicht te maken van de soorten die zulk soortenbeleid het meest nodig hebben. Doelstelling Het maken van een overzicht van soorten waarvoor het gebiedenbeleid onvoldoende waarborgen biedt en gericht soortenbeleid nodig is