Kijk op Exoten 31

Kijk op Exoten, nummer 31, juni 2020

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 


Zoekkaart gestreepte exotische eekhoorns
Ellen van Norren & Vilmar Dijkstra

Als mensen een eekhoorn zien met streepjes over de rug wordt vaak gedacht aan de Siberische grondeekhoorn (Eutamias sibiricus). Maar er zijn meer pluimstaarten met streepjes op de rug, bijvoorbeeld de Thaise dwergstreepeekhoorn (Tamiops mcclellandii) en de Chinese gestreepte boomeekhoorn (Tamiops swinhoei). De Siberische grondeekhoorn staat op de Unielijst, maar andere gestreepte exotische eekhoorns niet. Het is voor de bescherming van de inheemse eekhoorn van belang dit dier te melden. In dit bericht vindt u een aantal kenmerken, zodat het makkelijker is deze dieren te herkennen.