Kijk op Exoten 30

Kijk op Exoten, nummer 30, april 2020

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 


Succes: al zes jaar is de beverrat tot de landsgrens teruggedrongen
Ellen van Norren (Zoogdiervereniging) & Dolf Moerkens (Unie van Waterschappen)

De beverrat (Myocastor coypus) is een zwaar gebouwd knaagdier met een brede, hoekige kop. Met zijn lengte van bijna een meter en een gewicht van maximaal twaalf kilo is de beverrat bijna tien keer zo groot als de muskusrat. Hij is in de 20ste eeuw uit Zuid-Amerika ingevoerd voor de bontkwekerij, en sindsdien hebben ontsnapte en losgelaten exemplaren zich in het wild kunnen voortplanten. De beverrat leeft in gebieden met water en een rijke oevervegetatie. In zachte winters kunnen beverratten zich vermeerderen, bij periodes met vorst wordt een slag aan de populatie toegebracht, zoals in 1997, 2012 en 2013. De beverrat staat op de Unielijst van Invasieve Exoten.