Jaarverslag Werkgroep Kleine Marterachtigen Bommelerwaard 2020

In de Chinese jaarhoroscoop was 2020 het jaar van de rat, voor de Bommelerwaard was 2020 het jaar van de das. Strikt genomen geen ‘kleine’ marter en zelfs de grootste die in Nederland voorkomt. Hiermee wordt direct duidelijk dat de ‘Werkgroep Kleine Marters Bommelerwaard’ zijn interessegebied heeft verbreed en ‘Marterwerkgroep’ wellicht meer op z’n plaats zou zijn. Echter, gezien de naamsbekendheid die de werkgroep in korte tijd heeft bereikt is hier niet voor gekozen. Steeds meer mensen weten de werkgroep te vinden voor het doorgeven van waarnemingen: dank daarvoor!

Dassen, boommarters, steenmarters en niet te vergeten hermelijnen, ze zijn allemaal waargenomen dit jaar. Dassen op maar liefst meer dan drie locaties binnen de Bommelerwaard. Behalve dat het fantastisch is dat we dassen ‘hebben’, geeft het ook reden tot zorgen. Dassen zijn regelmatig verkeersslachtoffer, de werkgroep heeft hier reeds aandacht voor gevraagd bij de diverse wegbeheerders binnen de Bommelerwaard. Faunapassages kunnen, mits goed aangelegd, een deel van dit probleem oplossen. Bouwprojecten, zoals de windturbines bij Hoenzadriel, kunnen eveneens verstoring opleveren. Ook hier is de werkgroep op in gesprongen en heeft aangedrongen op maatregelen. Komend jaar moet hier gestalte aan gegeven worden.

De werkgroep is gegroeid van vijf naar zes leden. Bovendien is de benodigde apparatuur flink uitgebreid. Het gaat daarbij vooral om wildcamera’s, struikrovers en Mostela’s. De ‘Werkgroep Kleine Marters Bommelerwaard’ is een zeer actieve werkgroep die alle waardering verdient en een waardevol onderdeel is van de Natuurwacht Bommelerwaard.