Effectief op zoek naar kleine marters

Een onderzoek naar de effectiviteit van vier instrumenten om kleine marterachtigen waar te nemen in onderzoeksgebied ‘de Brand’ in Noord-Brabant.

Afstudeerscriptie van Ben ten Oever en Mathilde van den Broek (Van Hall Larenstein) in opdracht van Antea Group, in samenwerking met de Zoogdiervereniging.