Advies over Amerikaanse rode eekhoorn in Gaasterland

In juni 2020 is door It Fryske Gea gemeld dat er een Amerikaanse rode eekhoorn (Tamiasciurus hudsonicus) is waargenomen in het Rysterbosk in Gaasterland. Het betrof één exemplaar nabij het bedrijfsgebouw De Wildtskuorre van It Fryske Gea. Hoewel deze soort (nog) niet op de Unielijst (lijst met invasieve exoten) is geplaatst, wil de provincie Fryslân graag op de hoogte blijven van de aanwezigheid van deze soort in de provincie. Bij navraag omtrent deze waarneming bleek dat er in het recente verleden mogelijk sprake is geweest van voortplanting van deze soort in een houthok in Oudemirdum. Gezien de recente vondst van een zogend vrouwtje in 2019 in het Kralingse Bos is de kans op voortplanting in Nederland reëel (De Baerdemaeker 2019). Het gaat hierbij om dieren die uit gevangenschap zijn ontsnapt of losgelaten en in het wild een bedreiging kunnen vormen voor de inheemse rode eekhoorn (Sciurus vulgaris) en mogelijk andere flora en fauna. Vanuit de taak van het bevoegd gezag om de inheemse rode eekhoorn en zijn leefgebied in de provincie te beschermen, heeft de Provincie Fryslȃn de Zoogdiervereniging gevraagd een advies op te stellen hoe om te gaan met de Amerikaanse rode eekhoorns. Voor het formuleren van het advies is een bureaustudie uitgevoerd naar de aanwezigheid en ontwikkeling van de inheemse en de Amerikaanse rode eekhoorn in de bossen van Gaasterland (figuur 1). Bij het opstellen van deze notitie is informatie betrokken van D. Venema (Staatsbosbebeer, SBB) en G. van der Burg (It Fryske Gea, IFG). We willen hen graag bedanken voor de prettige samenwerking. Ook zijn de voor zover bekende houders van Amerikaanse rode eekhoorns in en nabij Gaasterland benaderd.