Achteruitgang van haas en konijn sinds 1950 Oorzaken en beschermingsmogelijkheden

Op 3 november 2020 publiceerde de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in de Staatscourant de Rode Lijst Zoogdieren 2020. Op de Rode Lijst zijn haas (Lepus europaeus) en konijn (Oryctolagus cuniculus) opgenomen als 'gevoelig'. Deze twee soorten komen in vrijwel heel Nederland voor (zie hoofdstuk 2). Algemene soorten kunnen echter kwalificeren voor de Rode Lijst in de categorie 'Gevoelig', wanneer zij in verspreiding of aantal sinds 1950 sterk (50 - 75%) of zeer sterk (75-100%) zijn afgenomen. Bij beide soorten is sprake van een sterke afname in aantal (Van Norren et al., 2020). De positie van haas en konijn op de Rode Lijst riep vragen op: wat zijn oorzaken van deze achteruitgang, en welke beschermings- en beheermogelijkheden zijn er om deze achteruitgang tegen te gaan? Het Ministerie van LNV heeft de Zoogdiervereniging gevraagd om nadere informatie hierover te ontsluiten, waar mogelijk met informatie per regio.

Om deze vragen te beantwoorden vroeg het ministerie van LNV een rapport te schrijven met de volgende doelen:  het ontsluiten van feiten over (oorzaken van) de achteruitgang van deze soorten  het ontsluiten van relevante informatie ter ondersteuning van beschermings- en beheermogelijkheden.