Marterpassen 025 / 2019

Van de redactie: 

25 jaar Marterpassen: wat bracht het ons? - Sim Broekhuizen & Henri Wijsman

Faunistiek:

 • Opmerkelijke waarnemingen uit 2018 - Henri Wijsman & Florian Bijmold
 • Boommarters in Gaasterland 2005-2018 - Durk J. Venema
 • Inventarisatie van boommarters in het Speulderbos. Dynamiek in een boommarterpopulatie - Hans Teunissen & Ben van der Horn
 • Inventarisatie van Bylaer, het Roekelsche Bos, Boswachterij Kootwijk & Breeschoten in 2018 - Mark Ottens 
 • Onderzoek naar het voorkomen en het terreingebruik van boommarters in het buitengebied van de gemeente Winterswijk in 2018 - Peter van der Leer & Sim Broekhuizen 
 • Inventarisatie boommarters op de zuidoostelijke Utrechtse Heuvelrug: resultaten over 2018 - Bram Achterberg 
 • Boommarters in en om De Bilt in 2018 - Margriet Hartman
 • De inventarisatie van boommarters in het Noordhollands Duinreservaat - Leo Heemskerk 
 • Boommarters in West-Brabant - Ton Bakker 
 • Beschouwingen omtrent de boommarter in Vlaanderen: in het spoor van de vos en de steenmarter? - Koen Van Den Berge, Jan Gouwy & Filip Berlengee 

Methodiek:

 • Return of the Shropshire Pine Marten - Stuart Edmunds.                               

Gedrag:

 • ‘Marianne’ en haar jongen in 2018 - Jaap Mulder

Anekdotische waarnemingen:

 • Steenmarter verjaagt boommarter - Nicole Wevers  
 • Boommarters lokken met water - Peter van der Leer

Boekbespreking:

 • Polly Pullar, 2018. A Richness of Martens - Henri Wijsman 
 • Johnny Birks, 2012. Pine marten; Polecat. In: UK BAP Interim Guidance for Survey Methodologies, Impact Assessment and Mitigation: 67-81; 82-90. - Sim Broekhuizen