Kijk op Exoten 27

Kijk op Exoten, nummer 27, april 2019

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 


Muntjaks ontsnappen beperkt, maar opmerkzaamheid is geboden
Ellen van Norren (Zoogdiervereniging), Jim Casaer & Tim Adriaens (INBO)

De muntjak lijkt voorlopig geen vaste voet aan de grond te krijgen in Nederland, zoals dat wel is gebeurd in het Verenigd Koninkrijk. Er ontsnappen een aantal keer per jaar dieren uit gevangenschap, die zich in het wild niet lijken te handhaven. Maar oplettendheid is geboden, vooral als meerdere dieren tegelijk ontsnappen.