Genetische diversiteit van de Eikelmuispopulatie in het Savelsbos, Zuid-Limburg

De genetische analyse van de DNA-samples van de populatie eikelmuizen uit het Savelsbos die in 2019 is uitgevoerd laat zien dat de genetische variatie in het Savelsbos lager is dan in buitenlandse referentie populaties. De populatie is geïsoleerd en in de afgelopen jaren is de genetische variatie licht gedaald. De situatie is niet zo zorgwekkend dat op korte termijn genetische problemen ontstaan (bijvoorbeeld een kleinere worpgrootte, minder worpen, een korte levensduur of anderszins). Op de wat langere termijn kan de genetische diversiteit wel afnemen tot een problematisch niveau. Een verdere verlaging van de genetische diversiteit is ongewenst en moet voorkomen worden. Om verlies aan genetische variatie te voorkomen is het op de eerste plaats belangrijk dat de aantallen eikelmuizen in het Savelsbos toenemen, zodat de afname van genetische variatie door ‘genetic drift’ of inteelt wordt gestopt.