Quickscan beschermde natuurwaarden Linneausgebouw - Inschatting van aanwezigheid beschermde soorten

Het Universitair Vastgoedbedrijf is voornemens een gevelrenovatie uit te voeren aan het Linneausgebouw gelegen aan de Heyendaalseweg 137.  
 
Door middel van een Quickscan is het gebouw en de directe omgeving beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van strikt beschermde planten- en diersoorten. 
 
Beschermde flora wordt ingeschat als geheel afwezig. Muurplanten zijn afwezig. Het gebouw en de directe omgeving is geen geschikt leefgebied voor amfibieën en reptielen. 
 
Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten. De aanwezigheid van nesten van gierzwaluwen uit te sluiten. De aanwezigheid van nesten van huismussen lijkt minder waarschijnlijk, maar is niet uit te sluiten.  
 
Soorten met bescherming nesten tijdens broedseizoen. Daarnaast is de aanwezigheid van nesten van witte kwikstaart, koolmees en zwarte roodstaart  aannemelijk.  
 
Op verschillende plekken aan het gebouw zijn gebreken aanwezig. Deze bieden vleermuizen de mogelijkheid hier te verblijven. Aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen is niet uit te sluiten. 
 
Wij de eigenaar een veldonderzoek te laten uitvoeren naar aanwezigheid van kraam-/zomer-, (massa)winter- en paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen. Ruige dwergvleermuis en laatvliegers en een onderzoek naar aanwezigheid van nesten van huismussen alvorens de gevelrestauratie te gaan uitvoeren.  
 
Dit onderzoek is noodzakelijk om aan de verplichtingen van de wet op de natuurbescherming te kunnen voldoen.