Marterpassen 024 / 2018

Faunistiek:

 • Boommarters op de Sallandse Heuvelrug in 2016 en 2017 - Ronny Hullegie
 • Voortplanting bij de boommarter in 2017 - Henri Wijsman
 • Opmerkelijke waarnemingen uit 2017 - Henri Wijsman en Florian Bijmold
 • De terugkeer van de boommarter in de regio Nijmegen - Johan Thissen, Rob Koelman, Maurice La Haye en Gerard Müskens
 • Boommarters op de Veluwezoom in 2017 - Vilmar Dijkstra
 • Boommarterinventarisatie Planken Wambuis (Natuurmonumenten) en Noord Ginkel (gem. Ede) - Robert Keizer
 • Inventarisatie van Bylaer, het Roekelsche Bos, Boswachterij Kootwijk & Breeschoten in 2017 - Mark Ottens
 • Inventarisatie van boommarters in het Speulderbos met behulp van cameravallen - Hans Teunissen & Ben van den Horn
 • Inventarisatie boommarter op de zuidoostelijke Utrechtse Heuvelrug: resultaten over 2017 - Bram Achterberg
 • Marterstudies in het Cronebos 1994-2017 - Henri Wijsman
 • Boommarters in en om De Bilt in 2004-2017 - Margriet Hartman
 • Jaarritme boommarter Diemer Vijfhoek 2017 - Edo Goverse & Geert Timmermans
 • Boommarters van het Noordhollands Duinreservaat in 2017 - Leo Heemskerk
 • Mijn belevenissen in 2015 met boommarters bij Schoorl - Gerrit Stam
 • Boommarters in West-Brabant - Joke Stoop

Methodiek:

 • Boommarters volgen met cameravallen op de Veluwezoom - Vilmar Dijkstra
 • Eerste ervaringen met GPS-telemetrie bij de boommarter - Jaap Mulder & Ruud van den Akker
 • Pine Marten translocations in Britain - Jenny MacPherson, Pine Marten Project Manager, The Vincent Wildlife Trust
 • Meetnet bunzing en boommarter - Dick Bekker & Sil Westra (Team BuBo)

Gedrag:

 • De lotgevallen van drie gezenderde boommarters en hun jongen, in Beukenburg en Ridderoord in 2017 - Ruud van den Akker & Jaap Mulder
 • Boommarter pakt jonge vos - Jaap Mulder
 • Vallende boommarterjongen - Jacques Engelen
 • Naar aanleiding van A. Stiefke: meer volwassen marters bij het nest - Henri Wijsman

Kleine Marterachtigen:

 • Hoe gaat het eigenlijk met de bunzing? - Vilmar Dijkstra, Jasja Dekker, Tim Hofmeester & Sim Broekhuizen

Boekbespreking:

 • Pine Martens, door Johnny Birks - Henri Wijsman