Werkwijze bever bij RWS

Deze werkwijze geeft richting aan de visie van Rijkswaterstaat ten aanzien van het beheer van bevers en heeft tot doel om op de korte termijn de organisatie intern te informeren hoe in de uitvoeringspraktijk van projecten (planuitwerking, aanleg, beheer en onderhoud) om te gaan met de aanwezigheid en het gedrag van bevers. Enerzijds om verstoring en schade te voorkomen, anderzijds om al vroegtijdig in de planningsfase voor te sorteren op de aanwezigheid van deze soort en (inrichting)maatregelen te nemen die verstoring en/of schade in de toekomst kunnen voorkomen. Daarbij is de insteek en de wens van Rijkswaterstaat om de aanwezigheid van de bever waar mogelijk te behouden en mogelijk te maken terwijl tegelijkertijd Rijkswaterstaat zijn taken moet blijven uitvoeren en veiligheid moet kunnen waarborgen. In deze werkwijze worden in het kader van die afweging graafschade, belemmering van de waterafvoer, natschade en knaagschade door bevers in het beheergebied van RWS behandeld.