Soort- en individuele herkenning van noordse woelmuis met eDNA: een pilot langs het kanaal Omval Kolhorn

De provincie Noord-Holland heeft de Zoogdiervereniging gevraagd om door middel van een praktijktest na te gaan of in suboptimale leefgebieden de eDNA methodiek kan worden ingezet om de aanwezigheid van noordse woelmuizen vast te stellen en om te testen of uit keutels van noordse woelmuizen DNA voor identificatie en vaststelling van individuele genetische profielen kan worden verkregen. De genetische analyses zijn uitgevoerd in het laboratorium van Wageningen Environmental Research (Alterra). 

De huidige praktijktest had tot doel om na te gaan of ook in suboptimale gebieden voor de noordse woelmuis de eDNA methodiek ingezet kan worden en of uit woelmuis keutels DNA van voldoende kwaliteit kan worden gewonnen voor identificatie, en voor het vaststellen van een individuele genetische profielen voor onderzoek naar de genetische diversiteit van populaties van de noordse woelmuis.