Samenleven met vleermuizen in de ‘Inktpot’ hoofdgebouw 3, Prorail

In Nederland overwinteren een aantal soorten vleermuizen in gebouwen. Soms leidt dat tot situaties waarbij vleermuizen in aanraking kunnen komen met mensen. Hoofdgebouw drie van Prorail, te Utrecht (lokaal bekend als ‘de Inktpot) is een dergelijk gebouw. Regelmatig worden vleermuizen rondvliegend in het gebouw waargenomen. Een heel enkele keer komt een medewerker in directe aanraking met een vleermuis, zo ook in het najaar van 2016. De angst dat hierdoor een besmetting met een virus kon optreden zorgde voor veel onrust. Dat vormde de aanleiding om alle informatie omtrent hoe om te gaan met de vleermuizen in het gebouw te bekijken en indien nodig te herzien. Door op verantwoorde wijze om te gaan met de vleermuizen kunnen risico’s voor de medewerkers van Prorail nagenoeg worden uitgesloten.  Samenleven met vleermuizen is goed mogelijk.