Quick scan Wet natuurbescherming Smedinghuis te Lelystad

In opdracht van de Rijksgebouwendienst worden werkzaamheden aan het Smedinghuis te Lelystad (zie Figuur 1) uitgevoerd. Deze werkzaamheden bestaan uit het reinigen en het impregneren van de gevel. Het is onduidelijk of vleermuizen en gierzwaluwen in dit gebouw aanwezig zijn. Indien vleermuizen en/of gierzwaluwen en huismussen aanwezig kunnen zijn, is vanuit de wet Natuurbescherming een aangepaste werkwijze noodzakelijk. Daarom heeft Rijksgebouwendienst de Zoogdiervereniging gevraagd een inschatting ter plaatse te maken van de aanwezigheid van vleermuizen, vleermuisfuncties, nesten van gierzwaluwen en huismussen. Deze rapportage zet de bevindingen van deze inschatting uiteen.