Monitoring van de eikelmuis in het Savelsbos in 2017

Ook in 2017 is de populatie eikelmuizen (Eliomys quercinus) in het Savelsbos gemonitord door middel van een vang-terugvang-onderzoek, zowel in het voorjaar als in het najaar. Gevangen eikelmuizen zijn zoveel mogelijk individueel gemerkt met behulp van transponders. In totaal zijn daarbij 5 individuen gevangen, waarvan 2 hervangsten. Het monitoringsonderzoek laat zien dat de populatie eikelmuizen in het Savelsbos buitengewoon klein en kwetsbaar is geworden en dat de soort, ondanks een kleine opleving in 2016, zeer waarschijnlijk op het punt staat van uitsterven (Bekker & La Haye 2015; La Haye & Müskens, 2015, 2016).  
 
Een (provinciaal) beschermingsplan voor de eikelmuis is in de maak, maar oplevering is gepland voor 2018. De monitoring van de Zoogdiervereniging laat echter zien dat de huidige populatie van de eikelmuis zo klein is, dat direct actie nodig is en dat er niet kan worden gewacht op het beschermingsplan. Implementatie van maatregelen zal enige jaren vergen, maar de toestand van de populatie is inmiddels dusdanig dat maatregelen ter verbetering van het habitat naar inschatting van betrokken onderzoekers te laat zullen komen. Overwogen moet worden om enkele dieren te vangen en te starten met een opvang-, kweek-en bijplaatsingsprogramma.