Marterpassen 023 / 2017

Faunistiek:

 • Boommarteronderzoek in Oost-Gelderland in 2013-2016 - Edwin Witter
 • Nesten van boommarters in Noord- en Midden-Veluwe in 2016 - Henri Wijsman
 • Inventarisatie van de voortplanting bij boommarters in het Speulderbos door middel van cameravallen - Hans Teunissen
 • Boommarters op de Veluwezoom in 2016 - Vilmar Dijkstra
 • Boommarterinventarisatie van landgoed Bylaer, Roekelsche Bosch, boswachterij Kootwijk en landgoed Breeschoten - Mark Ottens
 • Inventarisatie boommarter op de zuidoostelijke Utrechtse Heuvelrug: resultaten Over 2016 - Bram Achterberg
 • De lotgevallen van een boommarterfamilie in Beukenburg en Ridderoord: vervolg in 2016 - Ruud van den Akker & Jaap Mulder
 • Boommarters in het Spanderswoud (GNR) bij Hilversum in 2016 - Wim Bosje, Wanda Wijnands & Koos van Berkel
 • Boommarters in Groot-Amsterdam - Edo Goverse & Geert Timmermans
 • Boommarters van het Noordhollands Duinreservaat in 2016 - Leo Heemskerk
 • De boommarters in de Vlaardingse Broekpolder e.o. na 2013 - Frank van der Knaap

Gedrag:

 • De activiteiten van vier gezenderde boommarters in Beukenburg en Ridderoord in 2016 - Jaap Mulder & Ruud van den Akker
 • De moeizame weg van jonge boommarters naar volwassenheid - Ruud van den Akker
 • ‘Soft release’ van een verweesd boommarterjong - Leo Heemskerk
 • Zwemmende boommarter in De Wieden - Foto Erwin de Lange

Bijdrage Werkgroep Kleine Marterachtigen (WKM):

 • Uitzonderlijk vroege geboorte van een hermelijn bij de Weerribben-Wieden -  Erwin van Maanen, Jaap Mulder, Vilmar Dijkstra & Chris Achterberg

Boekbespreking:

 • Die kleine Wildnis - Erwin van Maanen