Lutra 60(2)_Goverse & Timmermans_2017

Boom- en steenmarters in Groot-Amsterdam

In 1987 werd de eerste boommarter (Martes martes) gevonden in Amsterdam, doodgereden op de Transformatorweg. Na deze eerste vondst duurde het tot 2004 eer een nieuwe melding, eveneens van een verkeerslachtoffer, binnenkwam. Daarna werden bijna jaarlijks boommarters gemeld. In 2017 werd voor het eerst voortplanting van de boommarter vastgesteld en heeft de boommarter zich definitief in Groot-Amsterdam gevestigd. In 2011 werd de eerste steenmarter (Martes foina) gemeld in Amsterdam, doodgereden op de Johan Huizingalaan. Daarna volgde meer vondsten van verkeersslachtoffers in het westelijk deel van Amsterdam. In 2017 werd voor het eerst voortplanting van steenmarter met zekerheid vastgesteld en vanaf dat jaar lijkt de soort gezien de vele recente waarnemingen zich succesvol te hebben gevestigd in het westelijk deel van Amsterdam.

Pine marten and beach marten in the city of Amsterdam

In 1987 the first pine marten (Martes martes) was found in Amsterdam, killed by traffic. The second report came in 2004, also a traffic victim. From 2004 on, pine marten was reported almost annually in Amsterdam. In recent years, the number of pine marten reports increased. These included sightings as well as photos taken by camera traps. In 2017, for the first time, a young pine martin was photographed. In 2011 the first beech marten (Martes foina), a traffic victim, was reported in the city of Amsterdam, followed by more dead beech martens in 2012 and 2013 in the western part of the city. In 2014, the species was observed alive for the first time, while camera traps captured beech marten from 2016 onwards. In 2017 an immature beech marten was found. It can be concluded that both species have settled in the city of Amsterdam.