Leidraad verminderen aanrijdingen reeën

Een goede samenwerking tussen betrokken partijen en kiezen voor maatwerk per gebied is de sleutel tot het verminderen van het aantal aanrijdingen met reeën in ons land.  Dit is te concluderen uit de ‘Leidraad verminderen aanrijdingen reeën’ die is opgesteld door een samenwerkingsverband van de Dierenbescherming, LandschappenNL, Vereniging Het Reewild, Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging. De leidraad is een hulpmiddel om tot een goed afgewogen en effectieve aanpak te komen en is toegestuurd aan partijen die betrokken zijn bij het voorkomen van aanrijdingen met wilde dieren zoals faunabeheereenheden en provincies.