Aanvullend advies - Second opinion verlichting trainingsvelden HC Bloemendaal in relatie tot vleermuizen

Hockeyclub Bloemendaal wil twee nog niet verlichte hockeyvelden – de velden 3 en 4 - gaan verlichten om de mogelijkheid tot het gebruik als trainingsveld te verruimen. Voor een gedetailleerde beschrijving van het plangebied en de ingreep, zie Koopman-van Roon (2016).  
 
Ten aanzien van de twee nog te verlichten trainingsvelden 3 en 4, evenals de twee al verlichte velden 1 en 2, kunnen nog verdergaande maatregelen worden genomen om lichthinder in het algemeen te voorkomen.  
 
In deze aanvullende notitie wordt kort toegelicht wat er mogelijk zou zijn.