Vleermuizen in de Grote kerk van Veere - Een eerste inschatting en mogelijkheden tot reductie van de overlast.

Stichting Monumenten Bezit is recent eigenaar geworden van de Grote kerk in Veere. Deze kerk wordt al langere tijd gebruikt als muziekpodium. In de wintermaanden zijn er behoudens de kerstmarkt geen evenementen. De kerk wordt ook gebruikt door vier soorten vleermuizen. Dit zijn de gewone dwergvleermuis, de gewone grootoorvleermuis, de laatvlieger en soms ook door de watervleermuis.  Minder duidelijk is hoe deze vleermuissoorten de kerk gebruiken en in welke seizoenen zij aanwezig zijn. Duidelijk is dat het een winterverblijfplaats is voor alle vier soorten. Voor gewone dwergvleermuizen is dit waarschijnlijk de belangrijkste in de regio. Tevens wordt de kerk gebruikt als zomerverblijfplaats, maar gebruik als kraamverblijf is minder aannemelijk. Voor tenminste een, maar mogelijk meer soorten is het ook een nazomerzwermplek.  
 
Door het ontbreken van gericht onderzoek kan het belang van de verschillende delen niet goed ingeschat worden. Afhankelijk van de energiestatus (seizoen) van de vleermuizen en het weer worden andere gebouwdelen gebruikt. Hiervoor moet intern kunnen verhuizen mogelijk blijven.  
 
Recent zijn en er aanpassingen voorgesteld om de overlast door vleermuizen te reduceren. Deze blijken 3 jaar later niet effectief te zijn en deels verkeerd aangebracht te zijn omdat deze interne migratie hinderen en daarmee waarschijnlijk eerder tot meer overlast leiden. Naar ons inzien is het mogelijk de overlast sterk te reduceren door een betere scheiding te maken tussen voor vleermuizen belangrijke delen en voor menselijk gebruik interessante delen. Hiervoor zijn enkele bouwkundige aanpassingen noodzakelijk, zoals het aanbrengen van zoldervloeren en 4 invliegsluizen die direct toegang geven tot de zolder. Ook dient het doorkruip-gat tussen de toren en de zolder weer geopend te worden.  Om vleermuizen te ontmoedigen de begane grond voor overwintering te gebruiken zijn extra werkzaamheden noodzakelijk. Deze maatregelen kunnen alleen getroffen worden als er een gering belang voor vleermuizen is. Dit zal eerst nader bepaald moeten worden. Wel kan al begonnen worden de mitigatie voor deze ingreep te plannen/uit te voeren.  
 
De gebruiker heeft ook aangeven het gebouw intensiever te willen gaan gebruiken. Dit is nu niet beoordeeld. Hiervoor zijn waarschijnlijk extra voorzieningen nodig om de kwaliteiten van het gebouw voor overwintering van vleermuizen te kunnen blijven garanderen.