Op zoek naar laatvliegers in Utrecht

De gemeente Utrecht streeft naar een Soorten Management Plan (SMP) als basis van een gebiedsgerichte ontheffing. De ontheffing richt zich onder andere op vleermuissoorten zoals de gewone dwergvleermuis.  Hiertoe heeft de gemeente onder andere een groot gemeente breed onderzoek naar verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis laten uitvoeren in 2015. Dat onderzoek is uitgevoerd met behulp van een groot aantal (grotendeels nieuw geworven) vrijwilligers (BAT030). De vleermuissoort laatvlieger zou idealiter ook moeten worden opgenomen in het SMP. Echter, voldoende data over de verblijfplaatsen van de laatvlieger ontbreken.